Alain Délisca

pibliye pa ALAIN DÉLISCA | 970p
May 20, 2021

Yves-Marie Exumé, yon sikològ, se envite nou nan kenzyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou Wi pa toujou Wi. Pa egzanp, yon fanm k ap travay kay yon moun ap toujou nan difikilte e lap di wi paske l ap pè pou l pèdi travay li. Avan nou te resevwa Yves-Marie, Bibiana te vini ak atelye ki se yon seri seranyo kote nou t ap gade sou konsantman valab oubyen pa valab. Ankadre nou pou nou jodya se: kèk pawòl ak jès ki montre lè gen konsantman ak lè pa gen konsantman.

Yves-Marie aksepte pale avè n nan telefòn pandan nou te nan stidyo ANVA a. Ansanm nou te rale sou wi pa toujou wi. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa la :

Yves-Marie te komanse pale sou enpòtans  sitiasyon moun k ap bay konsantman lan. Menm si moun lan ta di wi, depi l pè pou djòb li, lavi l ak lavi pwòch li, wi sa pa yon wi tout bon. Kidonk, se pa moun ki gen presyon sou tèt li a ki pou di non  men moun k ap chache konsantman l lan. Menm la ankò, depi moun k ap chache konsantman an nan yon sitiyasyon otorite, konsantman moun k ap sibi otorite a vin visye jan nou te wèl avèk mèt Lemaire. Konsantman menm pa valab.

Yves-Marie Exumé, te fon ti rale sou enpòtans pou n trete fanm tankou moun.  Paske nou gen yon tandans panse fanm paka pran desizyon, nou pa respekte sa yo vle. Lè yo di wi, nou panse yo se fi fasil, yo se ti cholin. Lè yo di non,, nou panse yo pa konn sa yo vle, nou di fòk nou ensiste. konpòtman sa ede moun ki nan pozisyon otorite yo alèz pou fè fi ( paske se yo ki plis viktim) pwoposizyon yo paka refize menm si yo pa vle. Yo paka refize paske yo pè pou lavi yo, pou manje yo ak lavi pwòch yo. Depi yon moun ( fi kou gason) twouve l nan sitiasyon sa, konsantman an pa valab. 

Nan epizòd sa tou, nou wè kèk sitiasyon kote konsantman pa valab. Yves-Marie te pran egzanp sou yon moun k ap travay kay moun, moun ki nan sitiyasyon ekonomik difisil, elatriye. Se pou sa li enpòtan pou n pale de sa pou moun nan sitiyasyon otorite yo konnen konsantman moun anba otorite yo visye, pa valab. Solisyon an se nan kontinye #PafèSilans.

Se pou ede fè chanjman sa, Ayiti Nou Vle A lanse pòdkas Koze Kilti Vyòl la. Si w ta renmen kite sijesyon pou amelyore pòdkas la, klike sou sijesyon. Si w ta renmen reyaji sou epizòd la an antye, kite yon kòmantè anba paj sa.

Mèsi pou enterè w pou pòdkas la. M kontan w la.

Alain


Vwa moun ki nan emisyon sa:

Lokasyon: ANVA Studios. 

Miksaj: Patricia Camilien pou ANVA Medya.

Klike la pou dekouvri tout ekip pòdkas la.

Yo

Adres imel ou pa pral pibliye. Jaden obligatwa yo make *