Alain Délisca

pibliye pa ALAIN DÉLISCA | 970p
April 25, 2021

Mèt Dilia Lemaire, yon avokat ki abitye travay ak òganizasyon fanm ak premye fanm anndan Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire(CSPJ), se e envite nou nan douzyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou prizon ki pa dous . Pa egzanp, retire kapòt pandan pandan n ap fè bagay san fi a pa konnen oubyen kouche ak moun fou sou pretèks li bay chans se krim yo ye. De egzanp sa yo se de pratik, anpil fwa moun pa wè tankou krim, men lalwa pini yo. Avan nou te resevwa Me Lemaire, Bibiana te vini ak atelye ki s on kesyonè ki sòt nan peyi Nijerya, li rele: Eske m s on Kadejakè. Bibiana avè m te mete vwa nou sou ankadre a.

Mèt Lemaire te aksepte vin  nan stidyo ANVA a pou n pale sou pwovizyon lalwa an Ayiti genyen sou kesyon vyòl ak abi seksyg paske prizon pa dous. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa la :

Mèt te komanse pale sou moun ki ka bay konsantman yo. Moun ki fou, moun ki pa gen la, moun yo pran pa sipriz: egzanp retire kapòt la san l pa konnen, paka bay konsantman yo. Lè konsa li vin yon krim lalwa.

Dilia Lemaire, te fon ti rale kritè vyòl: sipriz, vyolans, asèlman, otorite moun lan sou yon lòt ak kapasite yon moun pou l bay konsantman. Depi youn nan kritè sa yo la, konsantman pa p janm RALEE jan nou renmen di l nan KozeKiltiVyol. Li te tou pwofite jan de pratik kote gason ap kouche ak moun fou sou pretèks li bay chans s on krim li ye. Li konseye moun toujou gen dokiman paske yon agresyon, yon vyòl toujou kite tras fisik, sikolojik. Lè yo dokimante sa k rive a, li p ap pawòl yo kont pawòl agresè a. Li ankouraje yo mete lòt moun okouran pou yo pa poukont pou si yon bagay ta rive.

Nan epizòd sa tou, nou wè kijan jij yo se pwodui sistèm lan. Yo menm tou konn repwodui sa n ap denonse yo. Mèt Lemaire te mete yon bemòl: menm si gen anpil travay ki rete pou fèt, laperèz la kòmanse chanje bò: “…Moun yo konn di pito yo di w vòlè yo pa di w kadejakè. “Solisyon an se nan chita pale ak respekte gramounite lòt la li ye. Solisyon an se nan kontinye #PafèSialns.

Se pou ede fè chanjman sa, Ayiti Nou Vle A lanse pòdkas Koze Kilti Vyòl la. Si w ta renmen kite sijesyon pou amelyore pòdkas la, klike sou sijesyon. Si w ta renmen reyaji sou epizòd la an antye, kite yon kòmantè anba paj sa.

Mèsi pou enterè w pou pòdkas la. M kontan w la.

Alain


Vwa moun ki nan emisyon sa:

Lokasyon: ANVA Studios. 

Miksaj: Patricia Camilien pou ANVA Medya.

Klike la pou dekouvri tout ekip pòdkas la.

Yo

Adres imel ou pa pral pibliye. Jaden obligatwa yo make *