Alain Délisca

pibliye pa ALAIN DÉLISCA | 970p
April 17, 2021

Stéphanie Lamarre, yon jesyonè nou konn abitye swiv deja nan APS (AnnPaleSeksyalite) se envite nou nan onzyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale obligasyon pou tou de moun yo di wi avan nan tout pwogresyon relasyon an. Pa egzanp, mande yon moun an maryaj an piblik ka yon fòm presyon, kouri fè pitit pou yon nèg pou l pa kite w se yon fòm presyon tou. De egzanp sa yo se de pratik ki anpeche n rive nan yon kilti konsantman. Yo patisipe nan kilti vyòl la tou. Avan nou te resevwa Stéphanie, Bibiana te pale nou de zouti nou pral itilize pou fè dezyèm sezon emisyon an. Youn nan zouti sa yo se ankadre a. Keven Edouard ak Richardson Telijeune te mete vwa yo sou li. Bibiana te fini ak yon quizz pou gade si nou byen konprann sa nou tap pale nan emisyon an

Stéphanie te aksepte vin n nan stidyo ANVA a sou fò l di wi avan. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa la :

Stéphanie kòmanse pale sou kijan yon konsantman, yon wi dwe klè moun klè sinon li poko fin tabli. Li esplike kijan menm si yon moun ta di w wi, atitid li ka montre l pa sou sa. Se moun k ap mande sa ki pou chache konprann sa lòt vle e dwe lè bagay yo pa parèt klè. Li dwe toujou veye si konsantman la pandan tout pwogresyon relasyon an.

Stéphanie, te fon ti rale sou 5 kritè yon konsantman dwe genyen. Nan KozeKiltiVyol, nou rele l RALEE, sa vle di R pou revèsib, A pou antouzyas, L pou lib, yon premye E pou enfòme, yon lòt E pou Espesifik. Depi youn nan kritè sa yo tonbe, konsantman an tonbe.  Ak tout moun ki te ka panse se twò bagay, konsantman an twò konplike, Stéphanie panse se eskiz y ap chache paske, daprè l, li pa konplike vre. Li s on bagay ki senp, li mande pou w toujou ap koute lòt moun lan. Li konprann yon moun ka santi l friste aprè yon lòt fin di l non. Lè konsa, li konseye yo libere espas la si yo paka kontwòle yo men yo dwe respekte sa lòt la vle a.

Nan epizòd sa tou, nou wè kijan demand an maryaj sipriz an piblik ak fè pitit pou yon nèg konn tounen mwayen presyon.  Menm si Stéphanie admèt yon demand an maryaj ka toujou yon sipriz, men fòk de moun yo te konn pale de sa e te dakò avanse nan sans sa. li ankouraje tout moun fè sa yo kabap pou ede yon lòt. Stéphanie te mete yon bemòl: menm si tou se moun te antann yo sou bagay, yon sikonstans ka fè youn nan yo chanje lide. Solisyon an se nan chita pale ak respekte gramounite lòt la li ye. Se pou sa li enpòtan pou nou kontinye #PafèSialns.

Se pou ede fè chanjman sa, Ayiti Nou Vle A lanse pòdkas Koze Kilti Vyòl la. Si w ta renmen kite sijesyon pou amelyore pòdkas la, klike sou sijesyon. Si w ta renmen reyaji sou epizòd la an antye, kite yon kòmantè anba paj sa.

Mèsi pou enterè w pou pòdkas la. M kontan w la.

Alain


Vwa moun ki nan emisyon sa:

Lokasyon: ANVA Studios. 

Miksaj: Patricia Camilien pou ANVA Medya.

Klike la pou dekouvri tout ekip pòdkas la.

Yo

Adres imel ou pa pral pibliye. Jaden obligatwa yo make *