Alain Délisca

pibliye pa ALAIN DÉLISCA | 970p
December 19, 2020

Donia Luc , yon travayèz sosyal, se envite nou nan dizyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou kilti vyòl anndan kay. Pa egzanp, fason blag nou konsidere ak  banalize kadejak sou madan marye, restavèk ak sèvant yo sa yo gen tandans bay plis jarèt a agresyon seksyèl, fè yo plis sigmatize viktim lan e fè n pase l nan pou nòmal e menm fè viktim yo konprann sa yo sot viv la pa anyen la.

Donia te aksepte pale ak nou sou zoom pandan nou te  nan stidyo ANVA a sou kilti vyòl anndan kay. Nou ka koute rezilta ti chita pale sa la :

Donia kòmanse pale sou kijan menm moun kap sibi kadejak anndan kay konn wèl nòmal. Li esplike kijan madan maryeyo pran maryaj pou yon gwo bagay, kijan restavèk yo pè pou yo pa voye yo andeyò, ak kijan sèvant yo pè pou yo pa revoke yo. Sa fè yo prefere fè silans devan zak kadejak,  tizonnay yap sibi chak jou anndan kay.

Donia, te fon ti rale sou fason  madan marye yo ap kouvri mari yo nan panse se manje ak fè bagay yo kenbe gason.  Sa ki vin fè yo wè tout moun : fanmi, sitou restavèk ak sèvant tankou moun ki vin pran mari yo. Li esplike mandan marye yo konnn menm mande yo pou yo plimen poul la san yo pa kite l rele nan sans pa kite sa fè eskandal. Li mete aksan sou sèvant yo ak restavèk yo ki aksepte jan de sitiasyon sa yo paske yo vle retounen viv move lavi yo tap mennen an.

Nan epizòd sa tou, nou wè kijan tou nou souvan itilize agiman kiltirèl pou jistifye kadejak ak tizonnay pandan nou pagen pwoblèm kopye sa k bon pou nou.  Menm si Donia admèt li difisil, li ankouraje tout moun fè sa yo kabap pou ede yon lòt. Pou li, anpil fwa, moun yo konn sa ki pa bon,  yo jis gen movèz fwa. Se pou sa li enpòtan pou nou kontinye #PafèSialns.

Se pou ede fè chanjman sa, Ayiti Nou Vle A lanse pòdkas Koze Kilti Vyòl la. Si w ta renmen kite sijesyon pou amelyore pòdkas la, klike sou sijesyon. Si w ta renmen reyaji sou epizòd la an antye, kite yon kòmantè anba paj sa.

Mèsi pou enterè w pou pòdkas la. M kontan w la.

Alain


Vwa moun ki nan emisyon sa:

Lokasyon: ANVA Studios, Telefòn pèsonèl. 

Miksaj: Perez Riquemi + Patricia Camilien pou ANVA Medya.

Klike la pou dekouvri tout ekip pòdkas la

Yo

Adres imel ou pa pral pibliye. Jaden obligatwa yo make *