Epizòd 18: Let’s talk about sex

pibliye pa ALAIN DÉLISCA | 970pJune 16, 2021 James Tony Luc, yon etidyan nan travay sosyal k ap viv nan peyi kanada, se envite nou nan 18yèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou let’s talk about sex ki vle an nn pale sou fè bagay. Pa egzanp, nan kesyon fè bagay, […]

Epizòd 17: Ou gen dwa di wi

pibliye pa ALAIN DÉLISCA | 970pJune 11, 2021 Marina Mathieu, yon reyalizatris ak aktivis k ap viv Montréal, se envite nou nan disetyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou ou gen dwa di wi. Pa egzanp, fi gendwa pran inisyativ nan koze fè bagay, li gen dwa pou l di sa […]

Epizòd 16: Ou gen dwa di non

pibliye pa ALAIN DÉLISCA | 970pJune 05, 2021 Charlot Elder, yon chantè ak etidyan nan sikoloji, se envite nou nan sèzyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou Ou gen dwa di non. Pa egzanp, menm si randevou te gentan kase,  ou ka chanje lide depiw santi w pa sou sa ankò. […]

Epizòd 15: Wi pa toujou Wi

pibliye pa ALAIN DÉLISCA | 970pMay 20, 2021 Yves-Marie Exumé, yon sikològ, se envite nou nan kenzyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou Wi pa toujou Wi. Pa egzanp, yon fanm k ap travay kay yon moun ap toujou nan difikilte e lap di wi paske l ap pè pou l […]

Epizòd 14: Renmen moun ki renmen w

pibliye pa ALAIN DÉLISCA | 970pMay 13, 2021 Yael Tallerand, yon atis pent ki entèrese ak kesyon ak fi, se envite nou nan katòzyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou renmen moun ki renmen w. Pa egzanp, ensiste pou yon moun di w wi  pandan li pa  sou sa se tip […]

Epizòd 13: Ret nan wòl ou

pibliye pa ALAIN DÉLISCA | 970pMay 08, 2021 Dorothy Pierre, yon ayisyèn k ap viv nan peyi kanada ki etidye devlopman ak dwa, se envite nou nan trèzyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou ret nan wòl ou . Pa egzanp, pa respekte limit yon moun ba ou, pa respekte lè […]

Epizòd 12: Prizon pa Dous

pibliye pa ALAIN DÉLISCA | 970pApril 25, 2021 Mèt Dilia Lemaire, yon avokat ki abitye travay ak òganizasyon fanm ak premye fanm anndan Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire(CSPJ), se e envite nou nan douzyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou prizon ki pa dous . Pa egzanp, retire kapòt pandan pandan […]

Epizòd 11: Fò l di wi anvan

pibliye pa ALAIN DÉLISCA | 970pApril 17, 2021 Stéphanie Lamarre, yon jesyonè nou konn abitye swiv deja nan APS (AnnPaleSeksyalite) se envite nou nan onzyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale obligasyon pou tou de moun yo di wi avan nan tout pwogresyon relasyon an. Pa egzanp, mande yon moun an maryaj […]

Fè bagay: lè wi tounen non. Yon ti mikwotwotwa pou Lasenvalanten

pibliye pa STEVENS AZIMA | 913pFebruary 14, 2021 Nan mwa fevriye 2021 an, avan Sen Valanten, plizyè manm nan ekip Koze Kilti Vyòl la te pran beton an, mikwo yo ak kamera yo nan men yo, pou y al reyalize yon ti mikwotwotwa sou konsantman seksyèl. Yon sèl kesyon yo te gen pou tout moun yo kwaze: “Dapre […]

S01E10: Kilti vyòl anndan kay

pibliye pa ALAIN DÉLISCA | 970pDecember 19, 2020 Donia Luc , yon travayèz sosyal, se envite nou nan dizyèm epizòd koze kilti vyòl. Avèk li, nou te fè yon ti rale sou kilti vyòl anndan kay. Pa egzanp, fason blag nou konsidere ak  banalize kadejak sou madan marye, restavèk ak sèvant yo sa yo gen tandans bay plis […]