Ayiti Nou Vle A

Adrès imel

kontak@ayitinouvlea.org

Telefòn

(+509) 38 861135

Adrès

1, rue Viala (Midoré)
Delmas 33, Delmas
Haïti

Suiv nou :

Invalid Order

Evènman

seminar executive room in hotel

Konsiltasyon sou #AyitiNouVleA

Pwojè #AyitiNouVleA se yon pwojè tout Ayisyen dwe gen chans pou defini. Se pou sa n ap travay pou enstale filyal (chapit) nan tout peyi a epi miltipliye posibilite pou n chita, ansanm, epi diskite sou peyi nou vle genyen an. Dènye ane sa yo, COVID-19, gang, ak enstabilite politik konplike kapasite n pou n fè sa an pèsonn. Men, erezman, teknoloji – soti sou WhatsApp rive sou Zoom – pèmèt nou rete an kontak epi kenbe diskisyon yo malgre tou. Ijans lan se travay pou gen sifizamman estabilite pou n ka rankontre youn lòt, kote n ye.

ANVA nan Kapital la

Premye reyinyon fizik sa ki ta pral tounen asosyasyon Ayiti Nou Vle A te fèt 18 dawou 2018 nan Midoré (1, rue Viala, Delmas 33) nan Dèlma. Depi lè a, nou kontinye reyini la. Nou te gen plan pou tabli biwo nou fòmèlman ladann men sitiyasyon peyi a pa t pèmèt nou fè sa, jan n te prevwa li a. Men, ou ka toujou jwenn nou la si ou

Evènman an liy

Majorite evènman nou yo fèt sou entènèt. Kit se reyinyon travay, kit se reyinyon enfòmasyon, kit se rankont pou n jis pran kontak youn ak lòt. Ou ka mande yon reyinyon si w ta renmen òganize youn. Pou sa, ekri nou nan reyinyon@ayitinouvlea.org.

Kontakte Nou

Imèl nou

contact@ayitinouvlea.org

Nimewo telefòn

(+509) 3886 11 35

Kote nou fè evènman a

Ayiti

Evènman Yo

Évènements
  • Aucun évènement