#ODITKOLEKTIF NAN 16 LISE #KOTKÒBPETROCARIBEA DEPANSE – KONPAYI YO

Lòt vèsyon : Videyo, Français, English Yon konpayi k ap depanse lajan san l pa janm bay ankenn jistifikatif; yon lòt ki pa egziste legalman men ki sanble gen abònman pou sipèvize pwojè premye a; yon pakèt lòt ki sanble egziste sèlman pou egzekite pwojè ak lajan Petrocaribe a. Konpayi ki resevwa kontra pou 16 lise nou odite yo, prezante […]

ODIT KOLEKTIF – ILAVACH

FICH TEKNIK Pwogram: #OditKolektif #KotKòbPetroCaribeA  Sibvansyon: $17,704.84, American Jewish World Service (AJWS) Patnè: MÉTIS, KOPI, Fondation DÉCLIC Teren: Ilavach; Nonb pwojè pou odite: 24 Nan jou ki te premye desanm 2019 la – apre 3 renvwa an septanm, oktòb, ak novanm lakòz Peyi lòk la – ekip teren #OditKolektif Ayiti Nou Vle A, ki te gen ladann Mike Odelyn Patrick […]

Odit Kolektif

Odit yo 2018: Bazdone #OditKolektif la 5 Me 2020: Rezilta #OditKolektif nan Ilavach la disponib. 20 Mas 2021: Rezilta #OditKolektif Lise yo disponib. Demach la  Yon mwa aprè #Petrocaribechallenge lan te lanse sou rezo sosyo yo, Ayiti Nou Vle A (ANVA) te komanse Odit Kolektif la. Odit Kolektif la se yon aktivite ANVA te lanse an Septanm 2018 pou ankouraje moun […]