FICH TEKNIK

Pwogram: #OditKolektif #KotKòbPetroCaribeA 

Sibvansyon: $17,704.84,  American Jewish World Service (AJWS)

PatnèMÉTIS, Fondation DÉCLIC

Teren: Anse-Rouge,Bas-Limbé, Capotille Caracol Cerca Carvajal, Chantal, Hinche, Mirebalais, Mont- Organisé, Pilate, Port Margot, Ranquitte, Roche à Bateau, Saut d’eau, Savanette ak Thomonde;

Nonb lise ki odite: 16


Gade tout odit la yon sèl kou

Odit kolektif sou Lise yo, kontinye travay nou te fè nan Odit Kolektif Ilavach la. Pandan 11 jou – soti rive 2020 – ekip teren odit kolektif ANVA a, te deplase ale nan 10 depatman peyi a, nan lide pou konprann enpak reyèl Lise ki te finanse ak lajan Petrocaribe a yo te genyen sou moun nan kominote yo.

Nan lespri ouvèti ANVA a, tout pwodui vizit la aksesib an liy. Yon dosye miltimedya– ki gen ladann videyo, foto ak afich pou odit la – disponib pou tout moun ki enterese.

Genyen yon fòmilè pou ede nou konprann enpak gade videyo yo. Nou t ap apresye sa anpil si w ta pran tan w ranpli li apre chak videyo. Klike la pou w ka fè sa.  

Genyen tou yon albòm foto ki aksesib sou paj Facebook asosyasyon an.


Bay kontribisyon pa w. Fè yon don


Li repòtaj sou antrepriz ki te resevwa lajan pou pwojè sa yo: #OditLise -Konpayi yo

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *