Yè, premye janvye 2020, Ayiti Nou Vle A siyen yon akò ak òganizasyon Janaagraha nan peyi Lend pou mete sou pye vèsyon ayisyèn platfòm IPaidABribe ki pèmèt itilizatè yo denonse, nan anonima si yo vle, chak fwa yo blije bay yon kòb anba tab pou yo ka jwenn sèvis Leta dwe yo. An Ayiti, n ap rele platfòm nan AnbaTab. L ap disponib nan 2 mwa lè nou lanse kanpay videyo lit kont koripsyon an. 

Annatandan, li posib pou aprann yon tikras plis sou platfòm nan ak videyo YouTube sa. Soutit yo ka mete an kreyòl.

Janaagraha se tinon Janaagraha Centre for Citizenship and Democracy. Òganizasyon sa egziste depi desanm 2001 ak yon misyon ki pa diferan de misyon ANVA: transfòme kalite lavi moun nan peyi Lend. Yo travay ak sitwayen pou yo ka angaje yo nan kominote yo epi ak gouvènman pou refòme jesyon kominoye yo. Yo espere reyisi fè sa ak Edikasyon Sivik, Patisipasyon Sitwayèn epi Refòm. 

Menm jan ak ANVA, Janaagraha kwè anpil nan pouvwa teknoloji pou chanje jan n ap viv. Se nan konsa yo mete sou pye yon ekip teknik pou devlope aplikasyon pou ede travay la. Youn nan aplikasyon sa yo se yon platfòm pou lite kont koripsyon yo rele IPaidABribe, yon fraz angle ki vle M te bay yon lajan anbatab. Gen vèsyon  aplikasyon sa sou tout kontinan, Ewòp, Afrik, Azi, Amerik … Vèsyon ayisyèn nan se pral premye vèsyon nan Karayib la.

An Ayiti – kit se fonksyonè Leta, kit se sitwayen – nou souvan wè sèvis Leta tankou yon favè olye yon sèvis Leta dwe popilasyon an. Nou souvan bay:

  • lajan #anbatab pou gen yon paspò, yon kat idantite oubyen lòt dokiman Leta mande n, pa paske nou pa anrèg men paske se konsa bagay yo ye
  • lajan #anbatab pou nou ka jwenn kontra ak Leta ou menm pou n gen chans soumèt yon pwopozisyon 
  • lajan #anbatab, kado, favè seksyèl … pou n jwenn yon djòb menm lè nou kalifye
  • lajan #anbatab, kado pou polisye pa ba n yon tikè oubyen pou n pa nan pwoblèm pou rezon ki pa toujou fin klè

Genyen tou anpil ka detounman fon, konfli enterè, nepotism ak lòt jan responsab Leta mal itilize enfliyans yo pou favorize moun men Platfòm #AnbaTab la sitou konsène “ti koripsyon” ki fini pa vin nòmal nan entèraksyon sitwayen yo chak jou ak Leta.

Travay sa ap genyen 2 faz:

  • Faz 1 an se sou angajman sitwayen, nan kad konpay antikoripsyon ANVA a, pou envite sitwayen yo rapòte ka kote yo te peye lajan #anbatab. Yo ka chwazi pou yo anonim. Si yo vle nou fè enfòmasyon an rive nan ULCC ak lòt enstans ki plase pou lite kont koripsyon, li posib tou. Pou faz sa, nou kòmanse diskisyon ak asosyasyon medya nasyonal ansanm ak rezo radyo kominotè pou fè pwomosyon kanpay la, aplikasyon an ansanm ak sit entènèt anbatab.ht a
  • Faz 2 se pou fè pledwaye ak lobbying pou chanjman politik piblik. Done n ap kolekte sou sit la ap itilize pou n ka travay pou genyen lwa ak regleman sou koripsyon ki pi efikas ansanm ak mezi itil Leta mete sou pye bou batay tout bon kont koripsyon.

Nou ap chèche moun ki vle patisipe nan lansman Platfòm ANBATAB la, yo ka ekri nou nan anbatab@ayitinouvlea.org

Yo

Adres imel ou pa pral pibliye. Jaden obligatwa yo make *