Ayiti Nou Vle A

Adrès imel

kontak@ayitinouvlea.org

Telefòn

(+509) 38 861135

Adrès

1, rue Viala (Midoré)
Delmas 33, Delmas
Haïti

Suiv nou :

Yè, pandan Prezidan Jovenel Moïse ap enstale Komite pou fasilite dyalòg ayisyen l lan, nou aprann 47 milyon goud depanse nan Eta Jenewo Sektoryèl epi anplwaye ap reklame 5 mwa san touche, san Laprezidans pa gen anyen pou l montre pou lajan sa ki depanse a. 

Chak jou, valè lajan Leta k ap gaspiye san eksplikasyon ap ogmante. Kanaval. Karavàn. Komisyon. San eksplikasyon. 

Nan pwogram #AyitiNouVleA, nou te di li ijan pou elimine tout depans Leta ki pa bonjan nesesè epi kwape mank transparans nan fason lajan Leta ap depanse. Youn nan fason pou n asire n sa fèt se nan veye ki lè, ki bò ak nan ki kondisyon lajan Leta depanse. Se nan sans sa, nan kad Laboratwa Lide (Think Thank), Ayiti Nou Vle A pral mete sou pye a, ap gen yon Obsèvatwa Lajan Leta (Ola!). 

Obsèvatwa Lajan Leta

Men kat didantite Ola! 

Kisa: Yon rezo òganizasyon sosyete sivil k ap siveye lajan Leta

Kòman : Ak moun ki gen konpetans nan analiz, pledwari, lobi, mobilizasyon kominotè

Poukisa: Pou fè lyen ant bidjè peyi a ak nèf tematik ANVA yo, yon fason pou :

1) Senplifye epi simaye enfòmasyon
2) Enfliyanse depans/resèt piblik
3) Idantifye tandans epi fè previzyon
4) Mete an valè pi bon pratik bidjetè
5) Suiv egzekisyon bidjè a

Ak kisa: kontwòl sitwayen sou depans Leta gras a kolèk, simaye enfòmasyon ansanm ak ranfòsman kapasite òganizasyon sosyete sivil yo pou suiv kesyon bidjè nan peyi a.

Gen yon bidjè 20 mil dola meriken (lè to a fè yon ti poze, n ap mete l an an goud) ki estime pou lanse Ola! Men sa ki pi enpòtan toujou se jwenn moun ki vle ede l pran pye.

Lajan Leta se lajan pèp, lajan pèp se lajan Chango. Li lè pou responsab Leta yo konnen sa, konprann sa… E se nou k pou fè yo konprann.

Pou ede mete Ola! sou pye, nou envite fè yon don an liy. Mèsi pou sipò w. 

PATRICIA CAMILIEN

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *